Op zaterdag 7 oktober vindt in zaal De Montil te Affligem de derde editie van ‘De Mooiste Nacht’ plaats. Christoff en Lindsay zullen samen met Willy Sommers en een orkest garant staan voor een fantastisch live-concert. Ook dit jaar is de zaal nagenoeg uitverkocht. Dit jaar koos de Affligemse vereniging ‘De Blauwe Pluim’ als goed doel de ‘Vereniging voor Spina Bifida & Hydrocephalus’. 

VZW De Blauwe Pluim ijvert voor vrijheid in de maatschappij. De goeddoel-keuze van de Affligemse vereniging viel dit jaar op de ‘Vereniging voor Spina Bifida & Hydrocephalus’ omdat De Blauwe Pluim aandacht wou voor de vrijheidsbeperkingen die men kan ervaren wanneer iemand getroffen wordt door ziekten als spina bifida en hydrocephalus.

Spina bifida (open ruggetje) is een aangeboren aandoening die gekenmerkt is door het zich niet sluiten van één of meerdere wervels. Kort na de geboorte wordt de rug gesloten doch een aantal problemen blijven bestaan. Mensen met spina bifida hebben dan ook meestal levenslange zorg en medische opvolging nodig. Hydrocephalus (waterhoofd) wordt veroorzaakt door een verstoorde balans tussen productie en absorptie van hersenvocht. Een operatie is nodig om de afvoer van het overtollige hersenvocht te regelen.

De ‘Vereniging voor Spina Bifida & Hydrocephalus heeft als missie de kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida of hydrocephalus en ook van de incidentie te verminderen door primaire preventie. De vzw beoogt maximaal bij te dragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus. Ze verdedigt de belangen van individuele leden en staat tevens in voor de gemeenschappelijke belangenverdediging. Daarnaast neemt de vereniging ook initiatieven en verleent ze diensten in functie van de noden en behoeften van de leden.

“Naar aanleiding van de eerste editie overhandigde Vzw de Blauwe Pluim een cheque van 1500 EUR aan Villa Samson, een organisatie die zicht inzet voor zwaar zieke personen zodat hun huisdier bij hen kan blijven. Vorig jaar werd 2500 EUR bijeengesprokkeld, die naar de de MS-Liga Vlaanderen ging”, aldus Tim Herzeel, voorzitter van De Blauwe Pluim. “Komende zaterdag hopen wij een minstens even groot bedrag te kunnen ophalen dat ten goede kan komen aan de mensen die geconfronteerd worden met  Spina Bifida & Hydrocephalus.